A.M.P.A. Sagrada Família. XixonaA.M.P.A.

Què és una AMPA?

Una AMPA és una associació sense ànim de lucre, integrada per mares i pares que opten per intervenir activament en l’educació dels seus fills i participar en els respectius centres escolars.

Per a què serveix l’AMPA?

L’AMPA treballa per aconseguir els objectius següents:

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a l’alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació dels fills i de les filles.
 • Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.
 • Promoure la representació i la participació de pares i mares de l’alumnat en els consells escolars de centre, municipal i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l’ambit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares i mares.

Què fa la nostra AMPA?

 • Participa en els Consells Escolars municipals i de centre.
 • Participa en la comissió d’absentisme escolar.
 • Participa en els diferents actes i reunions que es convoquen des de l’Ajuntament o des d’altres associacions.
 • Participa en l’Escola de Pares.
 • Participa en la Trobada.
 • Participa en algunes activitats extraescolars.
 • Paticipa en les Festes del centre.
 • Participa en la Biblioteca Municipal.
 • Organitza el fi de curs.
 • Organitza l’Escola d’Estiu al poble.

Com es financia l’AMPA?

A partir de les quotes de les famílies associades (una quota per familia). Eixos diners s’inverteixen en l’escola i en la associació, per a l’adquisició de material didàctic o altres necessitats dels nostres fills i filles.

Com es gestiona?

A través de la Junta Directiva, constituïda per mares i pares d’alumnes que, de manera altruista, treballen per a millorar l’entorn escolar. Ens reunim, com a mínim, una volta al mes per tractar diversos temes. Totes les decisions es prenen democràticament, i cada u, dins de les seues possibilitats, assumeix la realització d’algunes de les faenes que s’han de fer, però sempre és poc. Per això si vols constribuir a millorar les coses VINE I PARTICIPA ACTIVAMENT, no cal dir que l’AMPA té les portes ofertes per a qualsevol persona que hi vulga col·laborar.

QUANTS MÉS SIGUEM, MÉS COSES FAREM. PARTICIPA!

Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 966 908 165 · 03006281@edu.gva.es