Bons Hàbits

Decàleg de Bons Hàbits a l’escola C.P. Sagrada Familia de Xixona

  1. Utilitzar al màxim la llum natural. Tancar llums quan no hi ha ningú a l'aula. Anomenar encarregat x classe de medi ambient.
  2. Fomentar la correcta separació de residus i fer un ús correcte de les bosses de reciclatge o contenidors.
  3. Reciclar paper fent servir les dues cares del paper i disminuir la despesa de paper, fent les còpies necessàries.
  4. Tancar portes i finestres per estalviar energia.
  5. Intentar venir a peu a l'escola.
  6. Fomentar el consum responsable de l’aigua. Avisar a un mestre si hi ha alguna aixeta o cisterna que va malament.
  7. Utilitzar bosseta de tela o recipient plàstic per a portar l’esmorzar.
  8. Fomentar els bons hàbits alimentaris als alumnes.
  9. Cuidar els espais verds i fomentar altres al centre.
  10. Estar disposat a aconseguir que aquesta escola siga més respectuosa amb el medi ambient.
Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 966 908 165 · 03006281@edu.gva.es