Llibres de text del Curs Escolar 2018/19

Recordem a tothom la importància de cuidar els llibres. Poden ser utilitzats el proper curs per altres alumnes. Gràcies.

 

XARXA DE LLIBRES :

L'ALUMNAT DE PRIMER I SEGON REBRAN UN XEC DE CONSELLERIA PER A LA COMPRA DE LLIBRES. 

ELS ALUMNES DE 3r NOMÉS CAL QUE COMPREN ELS QUADERNETS DE LLENGUA CASTELLANA.

ELS ALUMNES DE 4T, NOMÉS CAL QUE COMPREN ELS QUADERNETS DE LLENGUA CASTELLANA.

DE CINQUÉ I SISÉ, NOMÉS ELS QUADERNETS D'ANGLÉS.

Primària

1. Primer Curs. (Tots en valencià)
Matemàtiques
 • Projecte DUNA .           Ed. Teide                                                           ISBN 978-84-307-1727-9
 • Ara ja puc 1.                  Ed. Teide                                                           ISBN 978-84-307-0513-9
 • Set i mig 3.                     Ed. Teide                                                           ISBN 978-84-307-7819-5
Valencià
 • Escriu 1                        Ed. Vicens Vives                                                ISBN 978-84-682-19790   

 

 
Religió
 • KAIRÉ SABA.                                                                                          ISBN: 978- 84-675-6809-7

2. Segon Curs. (Tots en valencià)
Matemàtiques
 • Projecte DUNA              Ed. Teide.                                                 ISBN:978-84-307-1926-6
 • Xifra, material de reforç i ampliació 5  Ed. Vicens Vives         ISBN 978-84-316-7455-7
 • Xifra, material de reforç i ampliació 6  Ed. Vicens Vives        ISBN/EAN 978-84-316-7587-5
Valencià
 • Conte: Un gegant a la butxaca. Autora: Lucila Mataix. Col·lecció Altamar. ed. Bruño.                 ISBN: 978-84-216-6313-4
 • Lectura eficaç, jocs de lectura 60. Un gegant a la butxaca. Autor: Alfredo Corcho. ed. Bruño.  ISBN: 978-84-216-6357-8

 

 
Religió
 • El mateix que van utilitzar a Primer.

 

Musica

              Flauta dolça
   

3. Tercer Curs
Matemàtiques
 • Xifra 3, Ed. Bromera                                                                                                            ISBN: 978-84-9026-223-8
Lengua Castellana
 • Cuadernos 3, Ed. Bromera                                                                                                 ISBN: 978-84-9845-619-6
 •                                                                                                                                                              978-84-9845-620-2
 •                                                                                                                                                              978-84-9845-621-9
   
Valencià
 • Comboi 3,  Ed. Bromera                                                                                                         ISBN: 978-84-9026-181-1
Ciències Socials
 • Crònica 3  Ed. Bromera                                                                                                                      978-84-9026-220-7
Ciències Naturals
 • Arrels 3.  Ed. Bromera                                                                                                                         978-84-9026-217-7
Religió
 • Kairé Saba, ed. SM                                                                                                                              978-84-675-6815-8

4. Quart Curs
Matemàtiques
 • Xifra 4, ed Bromera.                                                                          ISBN: 978-84-9026-420-1
Lengua Castellana
 • Cuadernos 4, ed. Bromera                                                       ISBN: 978-84-9845-721-6      
 •                                                                                                                     978-84-9845-722-3
 •                                                                                                                    978-84-9845-723-0
   
Valencià
 • Comboi 4, ed Bromera                                                      ISBN: 978-84-9026-411-9

Ciències Socials

Ciències Naturals

 • El mateix que tercer
Religió
 •  El mateix que tercer

5. Cinqué Curs
Matemàtiques
 • Matemàtiques 5.Projecte Saber Fer.  Editorial Santillana. (Valencià). Ed. Santillana. ISBN: 978-84-90589908
Lengua Castellana
 • Lengua Castellana Nuevas voces 5. Proyecto Saber Hacer. Ed. Santillana. ISBN: 978-84-680-2387-8
Anglés
 • Greats explorers Ed. Oxford  Class book 5, ISBN 978-01-9450-777-6 Activity book ISBN 978-0-19-450778-3
Valencià
 • Llengua 5 Voramar. Projecete Saber Fer Ed. Santillana. ISBN 978-84-9807-881-7
Ciències de la Natura
 • Arrels 5. Projecete explora. Ed. Bromera.txt  ISBN 978-84-9026-218-4
Ciències Socials
 • Crònica 5. Projecete explora. Ed. Bromera.txt  ISBN 978-84-9026-221-4
Religió
 • Sense llibre.

6. Sisé Curs
Matemàtiques
 • Projecte Saber fer, Matemàtiques, 6. (Valencià). Ed. Santillana. ISBN: 978-84-90585153
Lengua Castellana 
 • Proyecto Saber hacer. Nuevas Voces, lengua castellana 6  Ed. Santillana. ISBN: 978-84-680-8771-9
Anglés
 • GREAT EXPLORERS 6. ED. Oxford (llibre i quadernet)                                    ISBN: 978-0-19-482050-9
 •                                                                                                                                        ISBN: 978-0-19-450798-1
Valencià
 • Projecte Saber fer, llengua, 6. Ed. Santillana/Voramar.                                     ISBN: 978-84-905-8551-1

Ciències Naturals

Ciències Socials

 • Arrels 6, Ciencies de la naturalesa. Projecte explora. ed. bromera             ISBN: 978-84-902-6427-0
 • Crònica 6, ciencies socials. Projecte explora. Ed. Bromera                          ISBN: 978-84-902-6433-1
Religió
 • Sense llibre.

 

Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 966 908 165 · 03006281@edu.gva.es